Bemutatkozás

A Tanszék oktatási, kutatási és szaktanácsadói tevékenysége mindig meghatározó volt a hazai és a Kárpát-medencében folyó kertészet történetében. Közvetlen vagy közvetve részt vett a szakmát – ezen belül is a zöldség- és gombatermesztést - érintő fontos politikai, gazdasági, kereskedelmi döntések meghozatalában, fejlesztésekben, azt képviselte a hazai és a nemzetközi fórumokon, a különböző médiákban.

Elsődleges feladata a kertészet, ezen belül is a zöldség- és gombatermesztés egyetemi és főiskolai szintű oktatása, de meghatározó szerepet tölt be a kertészmérnökök postgraduális képzésében, továbbképző tanfolyamokat szervez középfokú és alapfokú szinten, szerepet vállal a hobby szintű kertészeti oktatásban.

Kísérleti terünk lehetőséget ad az Egyetem kertészmérnök hallgatóinak a zöldségtermesztés gyakorlati fogásainak elsajátításához, a korszerű technológiák megismeréséhez, s az ezt kiegészítő tanulmányi szemléken szerzett tapasztalatokkal együtt a technológiai fejlesztéseket végzett mérnökként alkalmazhatják.

Kialakult szaktanácsadási hálózatunknak köszönhetően több ezer termesztővel állunk kapcsolatban. Kísérleti telepünk fekvése és jó megközelíthetősége (M5-M0 autópálya mellett), a hallgatók gyakorlati képzése mellett mindenképpen segíti a termelőkkel a kapcsolattartást, a gyakori bemutatókkal egybekötött találkozásokat.

Szaktanácsadó programjaink keretében rendszeresen szervezünk 1-3 napos tanfolyamokat, egy napos tanácskozásokat elsősorban zöldséghajtatás és gombatermesztés témakörökben, bevonva az ország legjobb és legismertebb szakembereit is. A tanfolyamokon és a tanácskozásokon az előadások mellett termesztési bemutatókat is tartunk. A tanfolyamok és bemutatók helyszíne – az aktuális téma jellegétől függően – a Kísérleti Üzem (Budapest, Soroksár), illetve a magyarországi zöldséghajtató körzetek.

Már közel négy évtizede rendszeresen, évente négy alkalommal jelenik meg a zöldségtermesztők számára készülő Zöldségtermesztés c. folyóiratunk (korábban: Hajtatás, korai termesztés).

Az eddigi munkánknak és a fent felsorolt adottságoknak köszönhetően jó áttekintésünk van a zöldség- és gombatermesztésről, jól tudjuk modellezni a magyarországi termesztési viszonyokat, adottságaink alkalmasak a legmagasabb szintű kertészeti oktatásra és kutatásra, a termesztési gyakorlattal történő szakmai kapcsolattartásra.

magyar