Jelentősebb kutatási témáink

A talajvizsgálatokra alapozott tápanyag-visszapótlással kapcsolatos kutatások és a fehér termésű paprika tápanyagigényére vonatkozó vizsgálatok

A kutatási munka fő gerincét alkotta a zöldségtermesztés tápanyag-utánpótlási gyakorlatának objektív alapokra történő helyezése, a mérlegszemléletű tápanyagszámítás bevezetése, a talajvizsgálatokra alapozott trágyázási szaktanácsadási rendszer kidolgozása a fontosabb hajtatott és szabadföldi zöldségfajokra, majd ennek továbbfejlesztése.

A zöldségpalánták talaj- és tápanyagigényének meghatározásával kapcsolatos kutatások

A hagyományosnak számító palántanevelő közegek (tőzeg) mellett, mint a hazai síkláp és a külföldi eredetű felláptőzegek, olyan anyagok alkalmasságát és használhatóságát vizsgáltuk meg zöldségpalántanevelés vonatkozásában, mint a húsipari melléktermékek, a természetes zeolitok, az alginit, a máktokszecska-komposzt, a mosási meddők és a hazai kőgyapot.

A zöldségfélék nitrát- és nitrittartalmára vonatkozó vizsgálatok

Az 1980-as évek végétől kisparcellás kísérletek formájában, és 30 hajtató üzemben begyűjtött több ezer termésminta alapján, a kereskedelembe kerülő primőr termékek nitrát-nitrit tartalmát vizsgáltuk. A kapott vizsgálati eredmények alapján megállapítottuk, hogy a zöldségnövények nitráttartalma teljesen azonos termőhelyi viszonyok mellett is igen nagy - minden más kémiai paraméternél nagyobb - egyedi szórást mutat. A hajtató üzemekből begyűjtött minták alapján számítást végeztünk arra vonatkozóan, hogy mekkora az a zöldségmennyiség, amelynek elfogyasztása esetleg káros lehet az egészségre. A kísérleti eredmények, az üzemi mérések és a külföldi tapasztalatok alapján javaslatot készítettünk a termesztő üzemek számára arra vonatkozólag, hogy az alkalmazott termesztéstechnológiát mennyiben szükséges megváltoztatni annak érdekében, hogy a primőrök termésében felhalmozódó nitráttartalom a kívánt határértékeket ne haladja meg.

Növekedésszabályzó és termésserkentő anyagok kutatása

Kutató munkánk során több hazai gyártású és külföldi eredetű termésfokozó és növekedés szabályzó anyag (terméstfokozók, terméskötést elősegítők, virágzást indukálók, fehérje képződést serkentők, tápanyagretardálók, stb.) kifejlesztésében, bevizsgálásában, alkalmazásának kidolgozásában vett részt a Tanszék. Gazdasági jelentőségüket tekintve, ezek közül kiemelkedtek a paradicsom virágzását és terméskötődését fokozó készítmények. Lényegében a paradicsom hajtatásába, mint technológiai elem beépült az Ujotinos kezelés, jelentősége a 90-es évek elejétől a hatékonyabb poszméhek használatának elterjedésével csökkent. Kutató munkánk eredményeit három új technológiai eljárás és három szabadalom formájában sikerült a gyakorlat számára átadni.

Zöldségfélék élettani eredetű betegségeinek szimptomatológiai vizsgálatai

Elsősorban a helytelen tápanyagellátásból adódó fejlődési rendellenességeket vizsgáltuk, kisebb mértékben foglalkoztunk a rossz fényellátásból, a kedvezőtlen hőmérsékletből és vízellátásból adódó élettani zavarokkal és rendellenességgel. Tenyészedényes körülmények között, provokációs kísérletekben a tápanyagok mellett, a termesztési gyakorlatban széles  körben használt gyomirtó szerek, növekedés szabályzók és hormonális anyagok helytelen adagolásából adódó tüneteket és gyógyítási módokat tanulmányoztuk. A kísérletekről készült több ezer fénykép és dia jól segítette az oktató és szaktanácsadó munkánkat, lehetővé tette több szimptomatológiai fotóalbum megjelentetését.

Termésminőséggel kapcsolatos kutatások

Kutatómunkánk során elsősorban a tápanyagellátásnak a termésminőségre gyakorolt hatását vizsgáltuk. Részletesen foglalkoztunk több zöldségfaj esetében is a kálium, a magnézium és a kalcium kölcsönhatásával. Az organoleptikai módszerek mellett több olyan reológiai módszert is kipróbáltunk, amelyek alkalmazása a termesztési gyakorlatban is bevezethető.

Nemesítési és fajtaminősítési munka

A tanszéki feladatterves kutatások keretében, valamint külföldi nemesítő és vetőmag forgalmazó cégek megbízásából, folyamatosan végeztünk fajtaösszehasonlító kísérleteket paprikával, paradicsommal, sárgarépával, hónapos retekkel, dinnyével, cukkínivel és uborkával üvegházban, fólia alatt ill. szabadföldön. Részben ezeknek a kísérleteknek az eredményei alapján történtek fajtabejelentések, és egyes fajták magyarországi forgalmazási engedélyének a kiadása is.

Műszaki és technikai jellegű kutatások

Termesztéstechnikai kutatások, amelyek elsősorban a fóliás létesítmények ill. az azokhoz kapcsolódó technológiák fejlesztésére irányultak (fóliasátor típusok, szellőzők, fűtési rendszerek, talajtakarás, kettős fóliatakarás, tápoldatozás).

Gombatermesztési kutatások

magyar