Oktatás

A Tanszék elsődleges feladata a zöldség- és gombatermesztés oktatása, a kertészmérnök képzés. Ehhez az évek során sikerült egy jelentős bázist kialakítani, felépíteni, így rendelkezik azokkal a fontos technikai, szervezeti, de mindenek előtt személyi feltételekkel, amelyek lehetővé teszik a legmagasabb szintű elméleti és gyakorlati képzést a hazai és a határon túli magyar hallgatók számára, illetve az érdeklődő külföldi diákoknak.

A tanszéki kézikönyvtár több ezres kötetállományában megtalálható a zöldségtermesztés és a gombatermesztés valamennyi hazai, és jelentősebb külföldi szakkönyve, nagyszámú tudományos publikáció, valamint a magyar mellett angol és német nyelvű szakfolyóiratok.

A több évtizedes munka során készített és rendszerezett dia- és fotógyűjtemény nemcsak az előadások és gyakorlatok jobb megértését, szemléletesebb bemutatását teszi lehetővé, nagy segítséget nyújt a szakmai és tudományos publikációk elkészítéséhez.

A növényanalitikai és a gombatermesztési laboratórium a diplomatervek és a tudományos diákköri dolgozatok elkészítéséhez nyújt nagy segítséget, ahol a hallgatók szakemberek irányításával kémiai és növényfiziológiai méréseket és vizsgálatokat végezhetnek. Az eredmények kiértékeléséhez korszerű számítógéppark áll rendelkezésre.

Az elméleti képzés mellett a tanszék kísérleti bázisa (Soroksár) rendelkezik azokkal a korszerű termesztő létesítményekkel, eszközökkel, amelyek napjaink kertész szakembereinek az oktatásához feltétlenül szükségesek. De a széles termesztői kapcsolatrendszer lehetővé teszi azt is, hogy a hallgatók a tanulmányi kirándulások keretében megismerkedjenek a különböző termesztési technológiákkal.