Oktatott specializációk

Jelentkezés a Zöldségtermesztés szakmai modulra/specializációra:

A jelentkezők köre

A kertészmérnök és környezetgazdálkodási agrármérnök alapszak olyan hallgatói jelentkezhetnek szakmai modulunkra, akik kertészmérnök szakon a Talajtan és agrokémia és Földműveléstan tárgyakból, környezetgazdálkodási agrármérnöki szakon a Talajtan és Növénytermesztés tárgyból legalább elégséges jegyet szereztek és a modulválasztás általános feltételeinek eleget tesznek.

A jelentkezés módja

A jelentkezést a hallgató a tanszék által kiadott jelentkezési lap kitöltésével teheti meg. Jelentkezési lap kérhető a tanszék titkárságán (munkanapokon, munkaidőben) vagy letölthető honlapunkról. A kitöltött jelentkezési lapok leadási határidejét a Dékáni Hivatal határozza meg. A jelentkezési lapokat a Kertészettudományi Kar Dékáni Hivatalában lehet leadni, hallgatói félfogadási időben, az évfolyam tanulmányi ügyintézőjénél. A jelentkezési lapokon közölt adatok igazolását a tanszék kérheti. A hiányosan vagy nem egyértelműen kitöltött jelentkezési lapokat tárgytalannak tekintjük.

 

Kertészmérnök B.Sc.

Zöldségtermesztés specializáció I.

 

 

Zöldségtermesztés specializáció II.

 

 

Zöldségtermesztés specializáció III.

 

 

Kertészmérnök M.Sc.

Diplomamunka I.

 

Diplomamunka II.

 

Diplomamunka III.

 

Diplomamunka IV.

 

magyar