Oktatott specializációk

Jelentkezés a Zöldségtermesztés szakmai modulra/specializációra:

A jelentkezők köre

A kertészmérnök és környezetgazdálkodási agrármérnök alapszak olyan hallgatói jelentkezhetnek szakmai modulunkra, akik kertészmérnök szakon a Talajtan és agrokémia és Földműveléstan tárgyakból, környezetgazdálkodási agrármérnöki szakon a Talajtan és Növénytermesztés tárgyból legalább elégséges jegyet szereztek és a modulválasztás általános feltételeinek eleget tesznek.

A jelentkezés módja

A jelentkezést a hallgató a tanszék által kiadott jelentkezési lap kitöltésével teheti meg. Jelentkezési lap kérhető a tanszék titkárságán (munkanapokon, munkaidőben) vagy letölthető honlapunkról. A kitöltött jelentkezési lapok leadási határidejét a Tanulmányi Osztály határozza meg. A jelentkezési lapokat a Kertészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán lehet leadni, hallgatói félfogadási időben, az évfolyam tanulmányi ügyintézőjénél. A jelentkezési lapokon közölt adatok igazolását a tanszék kérheti. A hiányosan vagy nem egyértelműen kitöltött jelentkezési lapokat tárgytalannak tekintjük.

A 2020/21-es tanévtől specializációra felvételt nyert BSc-s allgatók listája (PDF)
*A felvételi eljárás az I. fordulóban lezárult, a szakirányos létszám tanszékünkön betelt!
 

Kertészmérnök B.Sc.

  • Zöldségtermesztés specializáció I.

  • Zöldségtermesztés specializáció II.

  • Zöldségtermesztés specializáció III.

 

Kertészmérnök M.Sc.

  • Diplomamunka I.

  • Diplomamunka II.

  • Diplomamunka III.

  • Diplomamunka IV.

 

magyar