Szakdolgozat, diplomamunka

Kiscsoportos és egyéni foglalkozások keretében konzultáljuk a diplomamunkákat, amelyek három alaptémakörben íródnak:

  • önálló kísérletek eredményeinek a feldolgozása, önálló kutatómunka eredményeként;
  • szakirodalom feldolgozása, más kutatók eredményeinek összevetése, azok értékelése ill. kiértékelése, továbbá statisztikák, statisztikai adatok feldolgozása;
  • üzemi termesztési tevékenység elemzése.

A hallgatóknak széles választékot kínálunk a diplomamunka témákból, de szívesen adunk lehetőséget egyéni kérések és elképzelések megvalósítására is tanári felügyelet és konzultáció igénybevétele mellett. Leggyakrabban választott témakörök:

  • fajtakísérletek és vizsgálatok kiértékelése;
  • tápanyagigény és talajigény vizsgálatok;
  • üzemi technológiák elemzése;
  • termésminőséggel összefüggő vizsgálatok;
  • tárolási és tárolhatósági megfigyelések;
  • szövettani mérések;
  • környezetigényre vonatkozó megfigyelések.

Szakdolgozat és diplomaterv témák BSc-s és MSc-s hallgatók részére

Útmutató szakdolgozat/diplomamunka készítéséhez (hatályos: 2016. április 4-től) (word.doc)

Oktatott szakirányok

magyar